Afbeelding 2 Afbeelding 3
Afbeelding 4

Op weg naar een antibioticavrije pluimveeketen

De eerste tussenrapportage over het Innovatieprogramma Antibioticavrije Pluimveeketen met 2 Sisters Storteboom en Aviagen doet verslag van de wijze waarop de keten met een verbeterd kwaliteitsproces in de keten toewerkt naar antibioticavrij produceren. Als eerst is het vernieuwen van het kwaliteitsproces in het gedeelte van de keten met vleeskuikenhouders opgepakt. Vooral de verbeterde monitoring en analyse van gegevens in de keten, verbonden aan goede terugkoppeling naar de bedrijven, blijkt een belangrijke basis. De resultaten zijn positief maar er zullen nog meer stappen in het ketenproces moeten worden gezet om antibioticavrije productie te kunnen realiseren. De uitdaging waar nu aan gewerkt wordt, is het realiseren van een kwaliteitsproces met de voorschakels in de keten.

Bron: innovatienetwerk

Afbeelding 1
Powered by TKW Media