Afbeelding 2

Afbeelding 1

Welkom

Welkom op onze site.

Wij zijn  J. Groeneveld & Zn V.O.F.

In 1985 namen wij, Jan en Marianne, het bedrijf over van vader. Het oorspronkelijke melkvee-akkerbouwbedrijf werd omgezet in enkel akkerbouw.
De omvang was echter niet voldoende voor een volwaardig bedrijf dus hield Jan zijn baan voor vijf halve dagen per week.

In 1991 wilden we pluimvee als tweede tak aan het bedrijf toevoegen. Stal 1 werd gebouwd. In de jaren erna volgden meer stallen totdat in 2009 stal 5 werd gerealiseerd. De baan voor halve dagen werd in 1999 opgezegd en we gingen verder als zelfstandige onderneming.

In 2007 is ook zoon Arnold als vennoot in het bedrijf gekomen.
Powered by TKW Media