Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Blijf alert bij contacten met Duitse pluimveebedrijven!

Afbeelding 1
Het Productschap Pluimvee en Eieren waarschuwt Nederlandse pluimveebedrijven die zaken doen in Duitsland voorzichtig te zijn in de regio's Osnabrück en Emsland.

Dit naar aanleiding van gevallen van laagpathogene vogelgriep die in deze regio's zijn geconstateerd. Afgelopen woensdag is laagpathogene vogelgriep van het type H7 vastgesteld op een pluimveebedrijf met 36.500 uitloophennen in de aan Nederland grenzende regio Emsland. De autoriteiten hebben echter uit privacy-overwegingen voor de pluimveehouder nog niet bekend gemaakt waar dit besmette bedrijf nu precies is gelegen. Wel is bekend gemaakt dat de hennen zijn geruimd en dat er om het bedrijf een beperkingsgebied is ingesteld van één kilometer. De verwachting is dat Duitsland vandaag wel met nadere gegevens zal komen.

Vorige week werd laagpathogene vogelgriep vastgesteld in de regio Osnabrück op een kalkoenenbedrijf.

Afbeelding 2
Powered by TKW Media