Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Drie stichtingen nemen taken van PPE over

Afbeelding 1
Bron: nieuweoogst.nl, 12 juni 2013

De vier brancheorganisaties in de pluimveesector LTO-NOP, NVP, Anevei en Nepluvi hebben de krachten gebundeld. Zij gaan een aantal uitvoerende taken van het Productschap Pluimvee en Eieren gezamenlijk voortzetten na opheffing van het PPE. 

Voor de eiersector wordt op basis van Stichting IKB Ei de Stichting Samenwerking Eierkolom opgericht. Daarin worden zaken als kwaliteit, handelsnormen, diergezondheid en volksgezondheid geborgd.

Voor de pluimveevleessector wordt de Stichting Samenwerking Pluimveevleeskolom opgezet. Hierin worden IKB-Kip en zaken als onderzoek, handelsnormen en kwaliteit geborgd.

SSP 
De organisaties richten daarnaast gezamenlijk Stichting Samenwerking en Beheer Pluimveesector (SSP) op. SSP faciliteert de activiteiten van de eerdergenoemde stichtingen en neemt het beheer van de databasesystemen van het PPE over. 
De stichting dient tevens als overlegplatform voor de gehele pluimveesector en is het aanspreekpunt voor overheid en derden.
SSP coördineert crisismanagement, monitoring en bestrijding van dierziekten, voedselveiligheid en volksgezondheid, voor zover die een sectorbrede aanpak of besluitvorming vragen.

Win-winsituatie 
SSP spreekt van een 'win-winsituatie' voor zowel bedrijfsleven als overheid. 'Kosten worden beperkt en kennis wordt behouden.' Het ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer zijn ingelicht over deze plannen van de pluimveesector.

Afbeelding 2
Powered by TKW Media