Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Resistentie in veehouderij neemt af

Afbeelding 1
Antibioticaresistentie in de veehouderij vertoont een dalende tendens. Dat blijkt uit de jongste Maran-rapportage die vrijdag wordt gepubliceerd tijdens het jaarlijks symposium van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid. 
Toch is het resistentieniveau in dieren nog altijd hoog, staat in het rapport. Dat minder resistente bacteriën worden gevonden in de veehouderij, wordt toegeschreven aan de daling van het antibioticagebruik.

Ten opzichte van 2007 is het gebruik van antibiotica voor dieren afgenomen met 56 procent. De toepassing van antibiotica in de veehouderij die ook van belang zijn voor de volksgezondheid is tot een minimum terug gebracht. De vermindering van het antibioticagebruik is bewerkstelligd door de inspanning van de betrokken partijen  in de veehouderij, staat in de Maran-rapportage die  is samengesteld door het Centraal Veterinair Instituut, de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, de Diergeneesmiddelenautoriteit SDA, de Voedsel- en Warenautoriteit en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Nu blijkt duidelijk dat in de voorgaande jaren antibiotica in de veehouderij zijn gebruikt als een goedkope beheersmaatregel en niet alleen voor de behandeling van zieke dieren. Verminderen van het gebruik blijkt heel goed mogelijk, aldus de rapportage.
Lees het volledige artikel: hier

Afbeelding 2
Powered by TKW Media