Afbeelding 2 Afbeelding 3
Afbeelding 4

Voeding krijgt steeds meer aandacht

 Maatschappelijke aandacht voor de levensmiddelensector groeit en is zowel positief als kritisch. De markt moet transparanter zijn en het verband tussen financiële waardes en duurzame keuzes beter uitleggen, vindt sector banker Agrifood van ABN Amro Niels Dijkman.

Dit jaar zal de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie de omzet zien groeien met ongeveer 2 procent, schat ABN Amro in. De sector doet het goed, maar er zijn ook negatieve geluiden: Facebook-acties tegen Monsanto, vleesschandalen, campagnes van non-gouvermentele organisaties (ngo’s) tegen de intensieve veehouderij. Food is een maatschappelijk goed, zegt Dijkman in een opiniestuk in Levensmiddelenkrant.

Stakeholders
Het belang van fabrikanten en retailers om stappen te zetten en hier meer en transparanter over te communiceren is groter dan ooit volgens Dijkman. “Bedrijven moeten de link leggen tussen financiële en duurzame waardes. Consumenten verwachten antwoorden op vragen. Deze vragen zijn natuurlijk niet eenduidig te beantwoorden. Het is daarom essentieel om stakeholders beter inzicht te geven in de manier waarop en waarom een bedrijf keuzes maakt.”
Bron: Levensmiddelenkrant, 24 juni 2013 hier

Afbeelding 1
Powered by TKW Media