Afbeelding 2 Afbeelding 3
Afbeelding 4

Goed voorbeeld doet goed volgen......NVP: Nationale Aan Haak dagen

De NVP is verbaasd dat Albert Heijn de keuze heeft gemaakt om vleeskuikenhouders en scharrelpluimveehouders niet te laten deelnemen aan haar Open Dagen. Als partner in de ‘Kip van Morgen’, waaraan ook Albert Heijn deelneemt, is er voldoende om uit te leggen aan de consument / burger.

Uit de voorlopige aanmeldingen van NVP-pluimveehouders blijkt dat er voldoende belangstelling is om de zogenaamde Nationale Aan Haak dagen te organiseren. Tijdens deze Nationale Aan Haak dagen stellen deze pluimveehouders hun stallen open voor iedereen die daarvoor belangstelling heeft. De lijst met deelnemende pluimveehouders kunt u vinden op onze website www.nvpluimveehouders.nl.
De Nationale Aan Haak dagen vormen een aanvulling op de AH Open Dagen. Door deze aanvulling is er de mogelijkheid om zelf te kijken bij vleeskuikenbedrijven en scharrelpluimveebedrijven.
Geïnteresseerde pluimveehouders kunnen nog aan de deelnemerslijst worden toegevoegd door een e-mail te sturen naarinfo@nvpluimveehouders.nl.
De Nederlandse pluimveesector is open en transparant en heeft niets te verbergen. Wel moet de hygiënestatus gewaarborgd blijven om voedselveiligheid te kunnen blijven garanderen.
De NVP-pluimveehouders zijn maatschappelijk betrokken. Eerder werden al 200.000 eieren aangeboden aan de Voedselbank.
De Nationale Aan Haak dagen worden net als bij Albert Heijn gehouden op de zaterdagen 21 en 28 september, voor iedereen toegankelijk tussen 10.00 en 17.00 uur.
De pers en media worden gevraagd zich aan te melden, zodat ter plekke alle informatie ter beschikking is.

Bron: NVP Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

Afbeelding 1
Powered by TKW Media