Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Commissie Van Doorn: taak zit erop

Afbeelding 1
"De markt gaat er nu zelf voor zorgen dat de veehouderij in Brabant duurzaam wordt." Dat zei Daan van Doorn, van de Commissie Van Doorn, zaterdag in het programma Alles Mag op Zaterdag van Omroep Brabant. De bouwstop die de provincie voor de veehouderij heeft afgekondigd past daar volgens Van Doorn niet in.

Van Doorn kondigde deze week het einde van zijn commissie aan. Volgens hem zit zijn werk erop. "Ik moest zorgen dat de ontwikkeling naar een duurzame veehouderij onomkeerbaar werd, zover is het nu", zegt hij. Dat afscheid kwam voor menigeen als een verrassing. 

'Volkomen verrast"
Het CDA in Provinciale Staten bijvoorbeeld toonde zich 'volkomen verrast', en stelde vragen over het vertrek van Van Doorn. Volgens het CDA zit het werk er nog lang niet op. Van Doorn heeft een afsluitend gesprek gevoerd met de verantwoordelijke provinciebestuurder Yves de Boer. "Nee, die heeft niet gevraagd of ik nog langer door wilde gaan, en dat had ik waarschijnlijk ook niet gedaan".

Volgens Van Doorn komen de verraste reacties voort uit de neiging om van zijn commissie een instituut te maken. "Dat is nooit de bedoeling geweest. De topmensen uit het bedrijfsleven moeten het nu verder doen, het gaat om de beweging niet om mij."

Regeerakkoord 
De commissie Van Doorn werd eind 2010 door de provincie ingesteld. In 2011 kwam Van Doorn met het 'Verbond van Den Bosch' op de proppen. Daarin maken alle partijen die bij de vleesproductie en -verkoop betrokken zijn afspraken die ertoe moeten leiden dat al het vlees in 2020 duurzaam is. De aanpak van het Van Doorn werd ook door het kabinet omarmd. Het Verbond van Den Bosch haalde het regeerakkoord. 

Volgens Van Doorn is ook daarom het proces dat zijn commissie in gang heeft gezet onomkeerbaar. De bouwstop van de provincie ziet hij als een hick-up'. Volgens Van Doorn was de provincie ten onrechte bang voor een hausse aan bouwaanvragen, door boeren die vrezen voor de strengere regels die volgend jaar ingaan. 

De bouwstop leidde tot verstoorde verhoudingen tussen het provinciebestuur en boerenorganisatie ZLTO. Van Doorn: "Ze zijn nu even boos, maar ze vinden elkaar wel weer."

Boeren en burgers
Van Doorn is wel bang dat daardoor ook de verhoudingen tussen boeren en burgers op het platteland weer op scherp komen te staan. Volgens hem is het de komende tijd het belangrijk dat de provincie probeert om op lokaal niveau te zorgen dat mensen met elkaar in gesprek gaan.

Bron: Omroep Brabant 

Afbeelding 2
Powered by TKW Media