Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Recordverkoop kip

Afbeelding 1

Nederland schaft dit jaar voor een recordbedrag aan kip en kalkoen aan. In het derde kwartaal stegen de bestedingen aan kip met 5,7 procent, terwijl 14,2 procent meer werd uitgegeven aan kalkoen.

Dat blijkt uit cijfers van het productschap Pluimvee en Eieren, dat de vleesconsumptie in Nederland in kaart brengt. In volume steeg de verkoop van kip met 2,7 procent, terwijl 24,9 procent meer kalkoen werd verkocht. In absolute cijfers blijft het aandeel van kalkoenvlees binnen de pluimveeomzet echter beperkt.

Roodvlees
Voor roodvlees zijn de cijfers beduidend ongunstiger. De totale bestedingen aan roodvlees (varkens, rundvlees en gehakt) daalden met 3,3 procent. Het volume daalde met 4,2 procent. De consument besteedde 4,8 procent minder aan varkensvlees en er werden 7,8 procent minder kilo's vlees verkocht. De aankopen aan rundvlees daalden nog harder. De bestedingen slonken met 13,1 procent en er werden 12,5 procent minder kilo's rundvlees verkocht.

Gehakt
De bestedingen aan gehakt daalden met 1,4 procent en het volume met 3,7 procent. De bestedingen aan gemengd vlees stegen met 6,7 procent. De volumes met 6,1 procent. Opmerkelijk is verder dat binnen het kippenvleesassortiment er 5,2 procent minder kilo's borstvlees werden verkocht, wat resulteert in een afname van de bestedingen met 2,4 procent. De afzet van pootvlees en overige delen steeg echter.

Afbeelding 2
Powered by TKW Media