Afbeelding 2 Afbeelding 3
Afbeelding 4

Meer tevredenheid over mengvoerleverancier onder varkens- en pluimveehouders

Van de Nederlandse varkenshouders is 21,7% erg tevreden over de voerleverancier waar zij momenteel zaken mee doen. In 2012 gold dat voor 13,9%. Bij de pluimveehouders is 18,4% zeer tevreden. In deze sector lag dat aandeel in 2012 nog op 12,8%. Dat stelt het telemarketingbureau AgriDirect. In 2013 werd aan circa 1.800 Nederlandse varkenshouders met minimaal 100 fokzeugen of 500 vleesvarkens en aan circa 1.400 pluimveehouders met minimaal 10.000 leghennen, 15.000 vleeskuikens of 5.000 stuks overig pluimvee gevraagd wie hun mengvoerleverancier is en in welke mate ze hier tevreden over zijn. 

Het aandeel varkenshouders en pluimveehouders dat juist niet helemaal tevreden is met hetgeen de huidige mengvoerleverancier hen aan producten en diensten levert is in vergelijking met de peiling in 2012 ook iets toegenomen. Van de ondervraagde varkenshouders is 4,7% niet helemaal tevreden en dat was een jaar eerder 3,6%. Bij de pluimveehouders die werden ondervraagd toont 5,8% zich niet helemaal tevreden. Dat gold in 2012 voor 2,5%. 

Onder de varkenshouders werd de meeste onvrede vastgesteld bij ondernemers met een gesloten bedrijf. In deze groep lag het aandeel op 5,4%. Bij de pluimveehouders hebben met name vleeskuikenhouders aanmerkingen op hetgeen hun voerleverancier presteert. In deze groep is 6,1% niet helemaal tevreden.

Afbeelding 1
Powered by TKW Media