Afbeelding 2 Afbeelding 3
Afbeelding 4

Mogelijk kwart vogelgriepuitbraken .....

ontruiming vogelpest 2003
ontruiming vogelpest 2003

In 2003 werd op minstens 255 bedrijven het vogelgriepvirus aangetroffen. Meer dan 30 miljoen kippen en ander pluimvee werden geruimd, meer dan 250 miljoen Euro werd uitgegeven aan de bestrijding van de epidemie en de kosten als gevolg van handelsonderbreking waren nog veel hoger. Voor de meeste uitbraakbedrijven was er in 2003 geen contact met een mogelijk bronbedrijf getraceerd. Uit onderzoek van Amos Ssematimba komt naar voren dat transmissie via wind tot 24% van de infecties kan hebben veroorzaakt. Ssematimba hoopt op 21 januari aan de Wageningen Universiteit op zijn onderzoek te promoveren. 

Tijdens de epidemie waren de reguliere bio-veiligheidsprotocollen voor bezoekers van pluimveebedrijven onvoldoende om virusverspreiding te voorkomen. In contrast daarmee leken de protocollen gebruikt door screeningsteam en ruimingsteams wel voldoende om virusverspreiding te voorkomen.

bron: Universiteit Wageningen.

Afbeelding 1
Powered by TKW Media