Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Albert Heijn past reclame-uitingen voor Hollandse Kip aan

Afbeelding 1
Albert Heijn heeft kennis genomen van de uitspraak van de Reclame Code Commissie over de advertentie die het bedrijf plaatste bij de introductie van de Hollandse Kip en uitingen op de website. Uit die uitspraak blijkt dat sommige woorden volgens de Commissie anders gekozen hadden moeten worden. Albert Heijn zal de betreffende woorden in alle communicatie-uitingen aanpassen. Wel blijft de keten benadrukken dat op 19 mei een belangrijke stap werd aankondigd in het verbeteren van het dierenwelzijn. 

In februari 2013 ondertekenden de pluimveesector en de supermarkten een akkoord over dierenwelzijnsstappen voor kip. In dit akkoord staan criteria die de keten gezamenlijk stelt om het dierenwelzijn voor de Nederlandse supermarktkip stapsgewijs op een hoger niveau te brengen. Albert Heijn zet deze stappen in één keer en verving met ingang van 19 mei stapsgewijs alle reguliere verse kipproducten door de nieuwe Hollandse kipproducten.

De Reclame Code Commissie acht wel voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van verbeterde leefomstandigheden van de Hollandse kip ten opzichte van de reguliere kip en dat Albert Heijn met de introductie van de Hollandse kip meer doet voor dierenwelzijn, zo verwijst de supermarktorganisatie naar uitspraak van de Reclame Code Commissie. Het bedrijf vindt het teleurstellend dat de discussie nu niet over dierenwelzijn lijkt te gaan, maar over een woordenspel in een advertentie of op de website.

Afbeelding 2
Powered by TKW Media