Afbeelding 2 Afbeelding 3
Afbeelding 4

Topman WNF voorstander reguliere vleeskuikens

Als consumenten wereldwijd vlees willen blijven eten, moeten we onze CO2 footprint met 75 tot 80 procent terugdringen. Dat kan alleen maar als we daartoe genetisch geoptimaliseerde dieren houden in intensieve afmestsystemen. Dat zei Jason Clay topman van het Wereld Natuurfonds (WWF), meldt Foodlog.nl.

Het WWF bevestigt daarmee de visie van voormalig WUR bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen: Ga door met de hoogproductieve dierhouderijvormen waar Nederland groot mee is geworden en schaf ze zeker niet af. 

Consumenten geen keuze laten
De hoge official van het WWF zet zijn betoog sterk aan. „Moeten consumenten op een eindige planeet wel een keuze hebben, of moeten alle producten duurzaam zijn?”, zei hij volgens de Facebookpagina van de Oostenrijkse voerfirma Biomin. 

Clay was op het kipcongres van Biomin gevraagd te spreken over duurzaamheid vanuit een niet-commercieel standpunt. Hij benadrukte dat we ons moeten realiseren dat de aarde slechts een beperkt aantal gebieden telt die gebruikt kunnen worden voor landbouw en dierlijke productie. 

„We kunnen niet meer land creëren, hoe graag we dat ook zouden willen. En biologische productie (dat veel land vraagt) kan daarom nooit de oplossing zijn om de groeiende wereldbevolking te voeden. We moeten de huidige productie ten minste verdubbelen. En dat kan alleen met intensieve productiesytemen”, zei Clay. 

Hoger aflevergewicht per vleeskuiken
Clay blijkt geheel aan te sluiten bij de visie van de moderne kippengenetica. Clay wees erop dat de pluimveeproductie zeer succesvol is geweest in het aanzetten van meer vlees per dier. „Sinds 1925 is de voederconversie van slachtkuikens verbeterd van 4,7 in 1925 naar 1,7 in 2005. 

De verwachting is dat deze verder zal dalen naar 1,6 in 2045. Ook zal de globale pluimveeindustrie verdere verbeteringen laten zien in sterftecijfers (van 4 procent in 2005 naar 3 procent in 2045). Het aflevergewicht zal stijgen van 2,4 kg in 2005 naar 3,2 kg in 2045. 

Intensieve productie nodig
„Om deze cijfers waar te maken is intensieve productie die duurzaam en efficiënt is erg belangrijk om genoeg dierlijke eiwitten te produceren voor de 9 miljard inwoners die de aardbol in 2050 zal tellen”, vindt Clay. 

Tot slot maakte Clay duidelijk waar zijn niet op commercie, maar duurzaamheid gerichte betoog op uit wil: Als de productie minder in plaats van meer efficiënt (zoals met de sterrendieren waar Nederland meer en meer op richt) wordt gemaakt zal de CO2-footprint stijgen en de biodiversiteit op aarde snel verder afnemen.

Kanttekening
Bij het betoog van Clay kan een kanttekening worden geplaatst: minder vlees eten helpt natuurlijk ook. De vraag is alleen of mensen dat willen en gaan doen. Als hen echter geen keuze wordt gelaten, zoals Clay nadrukkelijk bepleit, zou het een optie kunnen zijn vlees duur te maken door niet aan de gehele vraag te voldoen.

Bron: Pluimveeweb.nl / Foodlog.nl

Afbeelding 1
Powered by TKW Media