Afbeelding 2 Afbeelding 3
Afbeelding 4

Louise Fresco: voedselconsument is veeleisend

Fresco: voedselconsument is veeleisend

De voedselconsument is nogal veeleisend
Volgens bestuursvoorzitter Fresco van de Wageningen Universiteit (WUR) denkt het publiek dat voedsel producerende ketens elk mogelijk risico rond voedselveiligheid kunnen en dus ook moeten uitbannen. Daarbij heeft het publiek het idee dat transparantie in de voedselketen ontbreekt en dat er vrijwel geen eigen rol en verantwoordelijkheid bij de consument ligt.

Over het consumentenvertrouwen zei Fresco dat dit tegenwoordig niet meer te voet komt en te paard vertrekt, maar eerder met 'een snelle bolide'.

Volgens de bestuursvoorzitter zijn voedselveiligheidsvraagstukken niet gebonden aan de ingewikkelde of lange structuren binnen voedselketens. Ook de omvang van individuele bedrijven spelen geen doorslaggevende rol. Vooral het snel (moeten) reageren en inspelen op prijsontwikkelingen en het werken met anonieme producten leggen druk op de keten.

Inmiddels ontwikkelingen consumenten voorkeuren voor lokaal en kleinschalig geproduceerde voeding. Fresco benadrukt echter het belang van mondiale stromen: 'We gaan de wereld niet voeden met alleen kleinschalige en lokale productie, maar ook niet alleen met grootschalig en mondiaal.'

Nederland heeft in internationaal perspectief een goed functionerend systeem om kwaliteit en voedselveiligheid te garanderen, waarmee Nederland in de wereld gezien mag worden. Fresco vindt wel, dat voedselproducenten meer relaties voor langere termijn moeten opbouwen om vertrouwen bij het publiek te helpen bevorderen.

Bron: Boerderij Vandaag

Afbeelding 1
Powered by TKW Media