Afbeelding 2 Afbeelding 3
Afbeelding 4

Sharon Dijksma verdient een dikke pluim

De vogelgriep is onder controle. Een deel van de Rijksmaatregelen mag daarom wel weer worden teruggedraaid. De dreiging van het virus komt niet van binnenuit de pluimveesector, maar van buitenaf. Er is aangetoond dat er geen versleping van het virus is tussen bedrijven. Uiteraard: de hele omgeving moet gemonitord blijven. Maar er mag wel enige versoepeling worden doorgevoerd.

Toen afgelopen zondag een uitgebreid pakket aan maatregelen inging, was er veel minder duidelijk over de verspreiding van het virus dan nu. Iedereen was in paniek. Zowel de sector als de politiek. Nu moet er nagedacht worden of de proportionaliteit van de maatregelen nog klopt, want die trekken een wel hele zware wissel op de sector.

Schade
Het treft vooral de broederijen, de kraamkamer van de branche, de plek waar kuikens uit hun ei komen. Normaal gesproken blijft een kuiken twee dagen op de broederij, totdat-ie opgedroogd is. Daarna gaan ze naar de bedrijven waar ze hun verdere leven slijten tot tot kipfilet kunnen groeien. Nu raken de broederijen overvol.

Ook het CDA gaf gisteren aan bezorgd te zijn over de financiële gevolgen van de Rijksmaatregelen voor pluimveehouders die onlangs genomen zijn om de besmettelijke vogelziekte te beteugelen. Zo mogen er voorlopig geen eieren worden uitgebroed en mogen pluimveehouders lege stallen niet met nieuwe vogels vullen. De verantwoordelijk staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) laat weten dat ze vandaag met de sector overlegt over compensatie. „Maar het is niet zo dat we alle schade die ontstaat kunnen vergoeden”, waarschuwt ze. De kosten zullen worden gedragen door het Rijk, de EU en de branche zelf.

Boeren steunen
In dat debat riep Dijksma bovendien de Dierenpartij tot de orde. Partijleider Thieme greep de huidige misère in de sector aan om weer eens flink van leer te trekken tegen boeren. De staatssecretaris vond dat misplaatst. „Boeren die in angst zitten verdienen juist onze steun”, wees ze de Dierenpartij terecht.

Pluimveehouders houden te veel vogels, ze strooien met antibiotica en vertikken het om hun dieren te vaccineren tegen vogelgriep, wierp Thieme de PvdA-bewindsvrouw voor de voeten. Volgens Dijksma zijn stallen juist steeds diervriendelijker geworden, bestaat er helemaal nog geen vaccin tegen het huidige type vogelgriep en is het antibioticagebruik in de sector in de afgelopen jaren juist fors gedaald. „U zou compassie moeten tonen voor boerengezinnen die nu in angst zitten”, zei ze tegen Thieme.

Daarmee werpt de bewindsvrouw zich op als belangenbehartiger. Als niet eerder komt ze op voor de agrarische sector. En dat is wel eens anders geweest. Wat dat betreft verdient ze daarom een dikke pluim.

Afbeelding 1
Powered by TKW Media