Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Vleeskuikensector: 36 procent minder antibiotica

Afbeelding 1
Zoetermeer - Het antibioticaverbruik van vleeskuikenbedrijven over de eerste acht maanden van 2012 was 36 procent lager dan het verbruik in 2009. Dat meldt het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) in een notitie die donderdag wordt besproken in de sectorcommissie vlees van het PPE.

De cijfers zijn door de sector zelf verzameld op basis van gegevens die worden bijgehouden door dierenartsen en in IKB-kip. De cijfers hebben betrekking op alle bedrijven. Het verbruik is berekend in dierdagdosering per dierjaar en op basis van behandelgewicht.

Het Landbouw Economisch Instituut LEI heeft in een steekproef van 22 bedrijven over de eerste zes maanden een daling van het verbruik met 60 procent ten opzichte van 2009 vastgesteld. Het LEI werkte met een andere berekeningsmethode, hier werd gerekend met een standaardgewicht per dier. Volgens het PPE verklaart dat voor een belangrijk deel de verschillende uitkomsten.

Het Productschap stelt dat de vleeskuikensector goed op weg lijkt om het antibioticaverbruik te reduceren, maar dat er nog verdere stappen moeten worden gezet om de reductiedoelstellingen (50 procent reductie ten opzichte van 2009) voor 2013 te halen.

Het PPE heeft eind vorig jaar een antibioticaverordening goedgekeurd die het mogelijk maakt het antibioticabeleid via IKB-kip uit te voeren.

Bron: De Boerderij - Pluimveehouderij 22 januari 2013

Afbeelding 2
Powered by TKW Media