Afbeelding 2 Afbeelding 3
Afbeelding 4

Weer daling antibioticagebruik

Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens is in de eerste helft van 2016 weer verder gedaald. Ten opzichte van het basisjaar 2009 is nu sprake van een afname van 71%. 

Onduidelijk is in hoeverre het gebruik van antibiotica bijdraagt aan de resistentieproblematiek bij de mens. Toch heeft de pluimveevleessector haar verantwoordelijkheid genomen door het gebruik ervan stevig te reduceren in afgelopen jaren. Maar de ambitie van de vleeskuikensector reikt verder. Daarom is onlangs een nieuw plan van aanpak vastgesteld waarmee verdere reductie van het gebruik van antibiotica moet worden bewerkstelligd. 

Dat de sector op het juiste spoor is blijkt uit de cijfers die vandaag door AVINED werden gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het antibioticagebruik bij vleeskuikens in de eerste helft van 2016 is gedaald met 18% ten opzichte van 2015. Dat betekent dat in vergelijking met het basisjaar 2009 het gebruik al met 71% is afgenomen.*

Afbeelding 1
Powered by TKW Media