Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Elf keer hoger risico op vogelgriep bij kippen in uitloop

Afbeelding 1

Het onderzoek is ingesteld op initiatief van het ministerie van EL&I nadat was gebleken dat de afgelopen jaren het aantal besmettingen bij kippen die buiten lopen is toegenomen. Het ministerie gaat nu een werkgroep instellen die met voorstellen moet komen voor maatregelen om de besmettingskans te verkleinen. Geacht moet worden aan de inrichting van de uitloop en criteria voor het instellen van een ophokplicht.

Ook de organisatie van pluimveehouders LTO NOP vindt dat het tijd is voor actie. Een van hun adviezen is om een voorlichtingscampagne te starten zodat eigenaren van pluimveebedrijven zich meer bewust worden van de risico's. 

Redactie Levende Have/Bron: AI-beleid en uitloop van pluimvee, sectorcommissie pluimveevlees van het Productschap

Afbeelding 2
Powered by TKW Media