Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

‘Biologisch is niet duurzaam’

Afbeelding 1

Louise Fresco hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam, maakt zich grote zorgen over de combinatie intensieve landbouw en duurzaamheid. In haar ogen bestaat er een groot en gevaarlijk misverstand onder de bevolking dat dit niet samen kan gaan. Dat zei Fresco gisteren tijdens haar lezing ‘The principles en practices of sustainability’ in Nijkerk, die ze hield voor een vijftigtal buitenlandse boeren die op initiatief van de Rabobank in Nederland zijn.

"Veel mensen denken dat intensieve landbouwproductie haaks staat op duurzaamheid. Dat idee gaat terug op het ideaalbeeld van boeren in de Ot en Sien-tijd. De gedachte dat vroeger alles beter was, want kleinschalig." Volgens Fresco is het tegendeel het geval. "Boeren zijn nu veel beter en zorgvuldiger bezig dan vroeger, maar er is een perceptie dat het juist minder is."

Volgens de hoogleraar - en tevens Rabo-commissaris - is de landbouw niet genoeg ingespeeld op wat de maatschappij denkt. "Dat gat moet echt overbrugd worden." De landbouwvertegenwoordigers zou volgens haar veel meer moeten uitdragen dat de hoge mate van efficiëntie in de sector juist goed is voor het milieu. "Het gebruik van meststoffen en water is nu vele malen beter geregeld dan jaren geleden. De fabel dat biologisch beter is moet doorgeprikt worden." Fresco signaleert dat mensen steeds meer biologische producten omarmen, terwijl ze niet beseffen wat de productie daarvan betekent voor het milieu. ‘We hebben zes keer meer grond nodig als we op die wijze iedereen willen voeden op de wereld. Dat zou een ecologische ramp zijn.’

Fresco pleit voor een discussie tussen landbouworganisaties en politici over het werkelijk duurzaamheid produceren. "Politici weten niets van de landbouw, het wordt hoog tijd dat ze beseffen wat werkelijk duurzaam is." De stap om tot dat overleg te komen moet vanuit de landbouw komen volgens de hoogleraar duurzaamheid. ‘Alleen maar roepen dat je gelijk hebt is niet voldoende."

Bron: de Boerderij
http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2012/6/Biologisch-is-niet-duurzaam-1030313W/

Afbeelding 2
Powered by TKW Media