Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Tweede Kamer wil duur transport voor slachtdieren beperken

Afbeelding 1
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich achter een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD) geschaard waarin het kabinet wordt gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor het beperken van de duur van diertransporten die vanuit Nederland vertrekken. Ook moet het kabinet bekijken of de duur van diertransporten in Nederland zelf kan worden ingeperkt. Voor de motie stemden PvdA, PvdD, PVV, CU, 50Plus, D66, GroenLinks, SP, tegen waren de fracties van VVD, CDA, SGP. 

Nederland is de grootste exporteur van levende dieren in Europa. Jaarlijks worden er bijna 10 miljoen dieren in vanuit Nederland naar slachthuizen over de grens getransporteerd. 

Tot nu toe verwees het kabinet naar Europese afspraken over de transportduur van levende dieren. Ook staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken liet weten zich alleen te willen inzetten voor een beperkte transportduur op Europees niveau. Bij de beloofde herziening van de Europese Transportrichtlijn is echter afgesproken dat dieren nog steeds over duizenden kilometers mogen worden vervoerd op transporten die wel 24 of 48 uur kunnen duren.

De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van dieren tijdens transport, en dringt al langer aan op nationale maatregelen om de transportduur te beperken. Een meerderheid van de Kamer sloot zich op 30 januari bij die visie aan.

bron: PvdD

Afbeelding 2
Powered by TKW Media