Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Verhogen slachtleeftijd is niet duurzaam

Afbeelding 1
Consumenten kopen vlees op prijs, presentatie, gebruiksgemak en gezondheid. Veel onderwerpen rond de productie, zoals de slachtleeftjd, maken geen deel uit van de dagelijkse overwegingen rond de aankoop van vlees of van vleesproducten, maar moeten wel verantwoord en gewaarborgd zijn. Dat zegt Vlees.nl in reactie op eenzijdig georiënteerde uitlatingen van welzijnsvereniging Wakker Dier, die klaagt over de leeftijd waarop dieren ter slacht worden aangeboden.

Op vragen van RTL Nieuws hierover heeft Vlees.nl gesteld, dat het verduurzamen van de vleesproductie een maatschappelijke opdracht is met veel aandachtspunten, die soms ook tegenstrijdig kunnen zijn. Dat is naast de primaire zorg voor het welzijn en de gezondheid van de dieren, ook de zorg voor het optimaal benutten van de natuurlijk grondstoffen. 
Als dieren slachtrijp zijn, heeft het geen meerwaarde om de leeftijd op te rekken. De druk op het milieu (footprint) wordt alleen maar vergroot: extra voer, meer water, energie, (hogere arbeidskosten) en ook meer mest. Dat alles betekent een fors hogere ecologische én economische kostprijs voor vlees, waar de consument niet mee gediend is

Afbeelding 2
Powered by TKW Media