Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

De nieuwe kip

Afbeelding 1
Supermarkten en pluimveesector hebben een akkoord gesloten over een nieuw type kippenvlees dat vanaf 2015 in het schap komt te liggen. Hierdoor verdwijnt vanaf 2015 de gangbare kip uit het supermarktassortiment.

Uiterlijk 2015 krijgen alle kippen die voor de Nederlandse supermarkten worden geproduceert meer ruimte (+10 procent), meer strooisel, meer afleiding (graankorrels en strobalen) en een ander dag- en nachtrimte (van vier naar zes uur donker) in hun stal.
Ook komen er uiterst strikte eisen voor het gebruik van antibiotica. Om de milieudruk zo laag mogelijk te houden worden de gemaakte afspraken nader uitgewerkt.

Eisen consument 
Ook wordt gebruik gemaakt van een trager groeiend ras, dat niet sneller groeit dan 50 gram per dag.De sector stelt hiermee te voldoen aan de veranderende eisen van de consument, die meer eisen stelt aan dierenwelzijn.
Supermarktkoepel CBL kondigde de 'nieuwe kip' gisteren groots aan in paginagrote advertenties in landelijke en regionale kranten.

Prijs 
De boeren die voor de Nederlandse markt produceren, krijgen van de slachterijen een meerprijs voor de nieuwe kip. Deze worden doorberekend aan supermarkten.
Voor welke prijs die de kip in het schap leggen is niet bekend. 'Dat is aan iedere supermarkt zelf', zegt woordvoerder Ben Dellaert van Productschap Pluimvee en Eieren. 'Misschien wel voor dezelfde prijs als de gangbare kip.'

NMa 
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), moet zich nog buigen over de ketenafspraken

Bron: Nieuwe Oogst, 26 februari 2013

Afbeelding 2
Powered by TKW Media