Afbeelding 2 Afbeelding 3
Afbeelding 4

Verdeelde reacties op de nieuwe kip

De reacties op de nieuwe kip, die vanaf 2015 in het supermarktschap moet komen te liggen, zijn verdeeld. Dierenbescherming schaart zich niet achter de plannen, terwijl Stichting Natuur en Milieu wel positief is en zelfs participeert.

Milieudefensie ziet weinig vooruitgang dier en milieu, verklaarde de organisatie vandaag. De 'kip van morgen' heeft amper meer ruimte dan die van vandaag', stelt Klaas Breunissen van Milieudefensie. Waar er nu 21 kippen op een vierkante meter worden gehouden, zijn dat er straks 19. 

'Ook blijft de kip Zuid-Amerikaanse soja gevoerd krijgen. De grootschalige sojateelt blijft zo bijdragen aan de druk op het oerwoud en de natuur in Zuid-Amerika. Een geloofwaardige stap om die Zuid-Amerikaanse soja in veevoer te vervangen door in Europa geteelde veevoergewassen ontbreekt.'

Dierenbescherming werd in de laatste weken betrokken bij de gesprekken over de nieuwe kip, die het gangbare kipassortiment in de supers gaat vervangen, maar haakte uiteindelijk af.

Mens, dier en milieu 
'Dierenbescherming blijft gefocust op meer dierenwelzijn, terwijl wij een concept willen hebben dat oog heeft voor mens, dier én milieu', zegt woordvoerder Ben Dellaert van Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).
Voor de invoering van de trager groeiende kip wordt een aantal andere veranderingen al doorgevoerd. In 2015 moet het aantal kippen per vierkante meter met 10 procent zijn verlaagd.
Er moet extra afleidingsmateriaal (stro, graan) in de stallen zijn aangebracht en er gelden uiterst strikte eisen voor het gebruik van antibiotica.

Milieudruk 
De pluimveesector en supermarkten gaan, samen met Stichting Natuur & Milieu, de komende maanden aan de slag voor nadere uitwerking om de milieudruk van de nieuwe kip zo laag mogelijk te houden

Bron: Nieuwe Oogst, 26 februari 2013

Afbeelding 1
Powered by TKW Media