Afbeelding 2 Afbeelding 3
Afbeelding 4

De Kip van Morgen

De politiek mag de Kip van Morgen niet aangrijpen om de gangbare vleeskuikenhouderij wettelijk te verbieden. Een 'plofkipwet' zou het failliet van de Nederlandse vleeskuikenhouderij betekenen.

LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers heeft EZ-staatssecretaris Sharon Dijksma daarvoor gewaarschuwd. Supermarkten en pluimveesector sloten deze week een akkoord over een nieuw type kippenvlees dat vanaf 2015 in het schap komt te liggen.
Alle kippen die voor Nederlandse supermarkten worden geproduceerd krijgen meer ruimte (+ 10 procent), strooisel en afleiding (graankorrels en strobalen).
Verder krijgen de vleeskuikens een dag- en nachtritme (van vier naar zes uur donker) in hun stal en er komen uiterst strikte eisen voor het gebruik van antibiotica.

De boeren die voor de Nederlandse markt produceren, krijgen van de slachterijen een meerprijs, naar schatting 1,50 euro per kilo. Deze kosten worden door de slachterijen doorberekend aan supermarkten.

Export 
Driekwart van het kippenvlees dat in Nederland wordt geproduceerd, gaat naar het buitenland. Daar worden geen extra eisen gesteld aan dierenwelzijn of milieu, waardoor die groep vleeskuikenhouders op de'oude manier' blijft produceren.
Die groep is bang dat de maatschappelijke druk op deze aanpak toeneemt en dat de overheid uiteindelijk de gangbare houderij verbiedt.

Failliet 
Hubers begrijpt die zorgen. 'Ik kan mij dat heel goed voorstellen. Reden waarom ik de staatssecretaris ook heb gezegd dat de plannen voor de Nederlandse markt niet mogen leiden tot wetgeving'. Dat betekent volgens hem het failliet van de vleeskuikenhouderij in Nederland. 'Het buitenland betaalt immers niet extra voor duurzamer geproduceerde kip.'

Bron: Nieuwe oogst, 1 maart 2013

Afbeelding 1
Powered by TKW Media