Afbeelding 2 Afbeelding 3
Afbeelding 4

Milde variant vogelgriep Zeewolde bevestigd

In Zeewolde is bij een biologisch pluimveebedrijf met 24.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld.  Dit bedrijf heeft 2 stallen met buitenuitloop.
Inmiddels is bevestigd dat het gaat om de milde (laagpathogene) variant.

Door het lab van het Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR, zijn de monsters die door de dierenarts onder het early warning programma waren opgestuurd en de ambtelijke monsters positief bevonden met H7N7 variant. De ziekteverschijnselen wezen reeds op de laagpathogene (milde) vogelgriep variant. 

Omdat een laagpathogene (milde) H7 variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, wordt het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Maatregelen
Vanaf dinsdag 19 maart 2013 om 13.00 uur geldt er in een zone van ruim een kilometer rond het bedrijf in Zeewolde een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt. Binnen dit gebied liggen geen andere pluimveebedrijven. 

bron: Wageningen UR
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Milde-variant-vogelgriep-Zeewolde-bevestigd.htm

Afbeelding 1
Powered by TKW Media