Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

De sector

De pluimveehouder staat natuurlijk niet alleen. Hij heeft te maken met een keten van verschillende bedrijven, elk met hun eigen specialisme:


  • De fokkerij: hier vind je de grootouderdieren, hier worden rassen geselecteerd en verbeterd. 

  • De vermeerderaars: hier worden de hennen en hanen gehouden. De bevruchte eieren van deze bedrijven zijn de zogenaamde broedeieren. Deze broedeieren gaan naar de broederij.

  • De broederij: hier worden de eieren in 21 dagen uitgebroed en komen de vleeskuikens uit het ei 

  • De pluimveehouderij: hier worden de kuikens groot gebracht

  • Slachterij: uiteindelijk gaan de slachtrijpe kippen naar de slachterij en worden geslacht voor de uiteindelijke consumptieDan zijn er ook nog o.a. de voerfabrikanten en dierenartsen, ook zij zijn nauw betrokken in het hele proces.
Afbeelding 1

Huisvesting

In Nederland hebben we de vleeskip verdeeld in drie soorten: de reguliere, de scharrel en de biologische vleeskip.
Ieder soort heeft zijn eigen kenmerken en stalinrichtingen.
De specifieke eisen en onderverdeling is niet alleen in Nederland, dit zijn Europesce richtlijnen. 
Zie onderstaand schema:

Afbeelding 2
Powered by TKW Media